Deštné v Orlických horách

Kostel sv. Marie Magdalény

Mechanický zásuvkový pozitiv postavil Franz Finger v roce 1878 za 135 zlatých. Varhanář Franz Finger pocházel z Kunčiny Vsi (v některých pramenech se uvádí jako varhanář z Kačerova) a působil na přelomu 19. a 20. století zejména v oblasti Orlických hor. Věnoval se převážně opravám, z nichž nejstarší písemná zpráva hovoří o opravě ve Slavoňově z roku 1873 a poslední záznam o jeho činnosti je z roku 1917 v Liberku. Pozitiv v Deštném je jedinou písemně doloženou samostatnou prací Franze Fingera a je zapsán v seznamu movitých památek.

Nástroj byl původně postaven pro kapli Panny Marie ve Dříši v Orlických horách a při rekonstrukci kaple byl po roce 1995 deponován do farního kostela, kde stojí dodnes.

Nástroj je postaven v jednoduché varhanní skříni, opatřené šedomodrým mramorováním a zlacenými řezbami. Nožní ovládání vzduchové soustavy bylo původně umístěno na boku postamentu a později byl šlapák přemístěn do polohy, odkud jej může ovládat varhaník při hře a nepotřebuje kalkanta. Mechanická traktura je rozvedena pomocí paprskového rozvodu bez hřídelové desky. Hrací stůl je dochován v původním stavu včetně inverzních potahů kláves a manubrií. V roce 2017 nástroj restauroval Dalibor Michek ze Studének u Jihlavy.

Dotace Královéhradecký kraj
127 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
350 000 Kč

I. manuál (C – f3, 54)

Copula 8´
Principal 4´
Flétna 2´

Anonym: Fuga A dur

Jan Křtitel Kuchař (1751 – 1828): Pastorela in D

© 2020 – 2023 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena