Hradec Králové

Sál Filharmonie Hradec Králové

Se stavbou varhan v sále Filharmonie se počítalo již při přípravě přestavby sálu po roce 2000. Architekt Ing. Alexandr Wagner tehdy vyčlenil pro dodatečnou instalaci varhan obě strany portálu. První návrhy dispozice a vizualizace se začaly rodit již v roce 2004 a po několika jednáních a výběrovém řízení zadalo Město Hradec Králové zakázku varhanáři Vladimíru Grygarovi z Prostějova. Ten mimo jiné sliboval zajištění financování větší části nástroje prostřednictvím nově založeného Nadačního fondu kulturního dědictví českých a moravských varhan. Projekt ale bohužel zkrachoval a posléze měl i soudní dohru. V roce 2008 převzala zakázku krnovská firma Rieger-Kloss, která zpracovala technickou dokumentaci, zhotovila většinu píšťalového fondu, měchy a základové rámy. Následná hospodářská krize však způsobila potíže s financováním a k tomu se v roce 2015 přidaly i existenční problémy firmy Rieger-Kloss, která již nebyla schopná zakázku seriózně dokončit.

Po dalším výběrovém řízení na dostavbu varhan získal v roce 2016 zakázku varhanář Robert Ponča z Krnova, který nástroj úspěšně dokončil v roce 2018. Autorem vizuální podoby nástroje je architekt Ing. Alexandr Wagner a intonaci píšťal provedl Tomáš Fafílek. Varhanní skříně jsou zavěšeny po obou stranách jevištních portálů tak, aby nepůsobily dominantním dojmem, ale aby nenápadně splývaly s moderním prostorem jeviště. Proto zde nevidíme žádné prospektové píšťaly. Přesto je zde zajištěn alespoň částečný vizuální vjem, protože při hře je vnitřek varhan nasvícen a většina píšťal je vidět mezi lamelami skříní.

Celkové náklady na výrobu a instalaci varhan činily téměř 14,5 milionu korun. Přes 5 milionů korun zajistil Nadační fond Varhany pro Filharmonii Hradec Králové. Členům fondu se podařilo oslovit několik firem, společností i desítky soukromých dárců, kteří měli možnost adoptovat jednotlivé píšťaly nebo celé rejstříkové řady. Mediálně celou akci významně podpořila herečka a operní pěvkyně Soňa Červená. Město Hradec Králové poskytlo částku 4,1 milion korun, 4 miliony korun poskytlo Ministerstvo kultury a 1,5 milionem korun přispěl Královéhradecký kraj. Díky neúnavnému úsilí předsedy Nadačního fondu Varhany pro Filharmonii Hradec Králové Ing. Luboše Janhuby a ředitele Filharmonie RNDr. Václava Dernera se nakonec podařilo stavbu dotáhnout do zdárného konce.

Nástroj má 54 rejstříků (z toho 44 znějících, 8 extenzí a 2 transmise) a téměř 3 500 píšťal. Klasické zásuvkové vzdušnice jsou propojeny s pojízdným hracím stolem elektrickou trakturou. Univerzální dispozice nástroje je navržena tak, aby umožnila interpretaci varhanní literatury různých slohových období a aby především barevně i dynamicky obohatila zvuk symfonického orchestru.

Dotace Královéhradecký kraj
1 500 000 Kč

Celkový rozpočet opravy varhan
14 400 000 Kč

I. manuál, C – a3, 58 (hlavní stroj)
Burdon 16´
Principál 8´
Flétna špičatá 8´
Roh kamzíkový 8´
Oktáva 4´
Flétna příčná 4´
Kvinta 2 2/3´
Superoktáva 2´
Kornet od a° 5x 8´
Mixtura maior 5x 2´
Mixtura minor 4x 1´
Trompeta 8´
Trubka angl. (trsm) 8´
Trompeta 4´

II. manuál, C – a3, 58 (pozitiv)
Kryt 8´
Kvintadena 8´
Salicionál 8´
Principál 4´
Flétna krytá 4´
Oktáva 2´
Kvinta 1 1/3´
Sesquialtera 2-3x 2 2/3´
Flétna příčná 1´
Cimbál 3x 1´
Dulcián 16´
Roh křivý 8´
Trubka angl. 8´

III. manuál, C – a3, 58 (žaluziový stroj)
Gamba špičatá 16´
Principál housl. 8´
Flétna trubicová 8´
Viola di Gamba 8´
Vox celestis 8´
Oktáva 4´
Flétna kopulová 4´
Nasard 2 2/3´
Flétna zobcová 2´
Tercie 1 3/5´
Mixtura 4x 2´
Hoboj 8´
Vox humana 8´
Trubka angl. (trsm) 8´

Pedál, C – f1, 30
Kontrabas (ext.) 32´
Principálbas 16´
Subbas 16´
Burdonbas (trsm.) 16´
Gamba špič. (trsm.) 16´
Kvintbas (ext.) 10 2/3´
Oktávbas (ext.) 8´
Flétna basová (ext.) 8´
Gamba (ext.) 8´
Chorálbas (ext.) 4´
Flétna 2´
Mixtura 4x 2 2/3´
Pozoun 16´
Trompeta (ext.) 8´
Trubka angl. (trsm) 8´
Klarina (ext.) 4´

spojky: I 16‘, 4‘, II 16‘, 4‘ III 16‘, 4‘, II/I 16‘, 8‘, 4‘, III/I 16‘, 8‘, 4‘. III/II 16‘, 8‘, 4‘
P 4‘, I/P 8‘, 4‘, II/P 8‘, 4‘, III/P 8‘, 4‘
žaluzie III (poloha 1 – 9), crescendo A, B (poloha 1 – 60), Tremolo II., Tremolo III., Tutti
VK typu Setzer, Zvony, G – g1, 25 tónů (možnost zapojení do všech strojů), Midi rozhraní, USB
Pistony: Vyp. crescenda, jazyků, mixtur, 16‘ a 4‘ spojek, sq +/-, TT

Jiří Strejc: Sonata I. (Preludium, Aria, Toccata rumba)

© 2020 – 2024 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena