Hradec Králové

Kostel sv. Josefa

Původní nástroj byl postaven kolem roku 1730 v králické dílně a byl určen pro tehdejší seminární kostel sv. Jana v Hradci Králové (nyní Městská hudební síň). Podle archivních pramenů byl nástroj přestěhován do kaple sv. Josefa koncem 19. století, kdy došlo v kostele sv. Jana ke stavbě nových varhan.

V roce 1940 nástroj přestavěl Josef Melzer z Kutné Hory, který zachoval pouze původní barokní skříň a do ní vestavěl jednomanuálový pneumatický výpustkový nástroj. Tento nástroj byl však značně poruchový a v 80. letech 20. století již nebyl schopen hry.

Proto byla v roce 1993 zahájena rekonstrukce nástroje, jejímž cílem bylo přiblížení k původní dispozici. Podle zbytků stop na varhanní skříni bylo patrné, že se původně jednalo o dvoumanuálový mechanický nástroj s vestavěným hracím stolem. Rekonstrukce však vázla na nedostatku finančních prostředků. Podařilo se pořídit pouze několik píšťalových řad, ventilátor, a byla provedena konzervace varhanní skříně.

Teprve v roce 2008 bylo možné díky dotaci z Královéhradeckého kraje zahájit rekonstrukci těchto varhan. Práce se ujal varhanář Ivan Červenka z Jakubovic, který stavbu varhan dokončil v listopadu roku 2009. Z úsporných důvodů byly použity některé rejstříky ze starších, již zrušených varhan.

Dotace Královéhradecký kraj
150 000 Kč

Celkový rozpočet opravy varhan
540 000 Kč

I. man. (C – c3, 49)
Principal 8´
Gedeckt 8´
Octava 4´
S. Octava 2´
Mixtura 3x 1 1/3´

II. man. (C – c3, 49)
Copula 8´
Salicional 8´
Flöte 4´
Waldflöte 2´
Regal 4´

Pedál (C – d1, 27)
Subbas 16´
Octavbas 8´

J. S. Bach - Adagio a moll

© 2020 – 2024 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena