Rybná nad Zdobnicí

Kostel sv. Jakuba Většího

Jednomanuálový kuželkový nástroj a pneumatickou trakturou postavila pražská firma bratři Paštikové a poprvé se na nástroj hrálo na Květnou neděli 8. 4. 1906.

Nástroj je vestavěn do novorenesanční varhanní skříně, opatřené hnědým nátěrem a zlacenými řezbami. Prospektové píšťaly jsou původní – cínové. Záhy po postavení byl nástroj poruchový a musel se několikrát opravován. Již v roce 1908 jej opravovali bratři Paštikové a v letech 1914 a 1929 zde pracoval Václav Poláček z Rychnova nad Kněžnou.
Manuálová část měla původně kuželkovou vzdušnici, ovládanou barkerovou pákou. Po roce 1980 byl však nástroj velmi nespolehlivý a dílčí opravy byly vzhledem k silnému napadení červotočem neefektivní. Proto byla v roce 1994 zvolena varianta přestavby manuálové hrací traktury na mechanický systém. Práci provedl varhanář Ivan Červenka z Jakubovic za 150 000 Kč. Pedálový stroj zůstal v původním pneumatickém výpustkovém systému, neboť byl v té době ještě funkční. Rovněž rejstříková traktura zůstala v původním stavu.
V roce 2022 byla provedena oprava pedálové vzdušnice a celý nástroj byl vyčištěn, nakonzervován, seřízen a naladěn. Zvukově jadrný romantický nástroj je zapsán v seznamu movitých památek a často se využívá i ke koncertním účelům, zejména v rámci festivalu Rybenské hudební léto.

Dotace Královéhradecký kraj
60 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
120 000 Kč

Manuál (C – f3, 54)

Principal 8´
Flétna dutá 8´
Kryt 8´
Gamba 8´
Salicional 8´
Oktáva 4´
Fléta 4´
Mixtura 4x 2 2/3´

Pedálová spojka

 Pedál (C – d1, 27)

Subbas 16´
Violon 16´

Petr Židek (*1942): Chrámové intermezzo (op. 147) 

© 2020 – 2023 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena