Stěžery

Kostel sv. Marka

Dvoumanuálový mechanický nástroj postavil Jan František Gottwald v roce 1833 podle návrhu jeho otce Josefa Gottwalda. Nástroj se dodnes zachoval bez větších zásahů v téměř původním stavu a jedná se tak o jeden z mála dochovaných opusů varhanářské dílny Gottwaldů. Varhany jsou po stránce výtvarné postaveny v klasicistním duchu. Na první pohled upoutá mohutná dvouskříňová koncepce s bočním prospektem a s pozitivem, vestavěným do zábradlí kůru. Rejstříková dispozice tíhne spíše k barokním tradicím a připomíná dispoziční praxi králické varhanářské dílny. Nástroj udivuje také svou velikostí. Počtem rejstříků se totiž řadí k nástrojům, které se obvykle stavěly pouze ve velkých městech nebo významných centrech.

V minulosti byl nástroj opravován v roce 1883 Adolfem Hanischem a kolem roku 1894 firmou Ženatý-Kunt z Lomnice nad Popelkou. V roce 1994 zahájil celkovou rekonstrukci nástroje hradecký varhanář Karel Synek. Krátce po dokončení opravy II. manuálu a hracího stolu však tento talentovaný varhanář tragicky zemřel. Na jeho práci navázal až v roce 2007 varhanář Ivan Červenka, který dokončil opravu hlavního stroje a pedálu. Novou povrchovou úpravu varhan provedl Kamil Mareš z Horní Čermné. Velkou zásluhu na dokončení opravy varhan měl i tehdejší starosta Svatopluk Kněžour a Oldřich Miška, zakladatel místního spolku Kruhu přátel umění evangelisty sv. Marka, který získal finanční prostředky z Krajského úřadu. Zdárně dokončené dílo tak přispělo k následnému vypsání grantu na obnovu historických varhan.

Dotace Královéhradecký kraj
150 000 Kč

Celkový rozpočet opravy varhan
375 000 Kč

I. man (C – c3, 49)
Principal 8´
Flauta 8´
Salicional 8´
Octava 4´
Flauta 4´
Quinta 3´
Superoctava 2´
Rauschquinta 2x
Mixtura 3x

II. man (C – c3, 49)
Copula 8´
Copula 4´
Principal 4´
Octava 2´

Pedál (C – a, 22)
Subbas 16´
Octavbas 8´
Quintbas 6´
Octavbas 4´

spojka manuálová

Georg Friedrich Händel: Koncert B dur (Allegro ma non presto)

© 2020 – 2023 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena