Bohuslavice

Evangelický kostel

Jednomanuálový mechanický kuželkový nástroj postavil Ladislav Wáša z Přerova v roce 1899, kdy byl kostel slavnostně otevřen.

Nástroj je vestavěn do pseudogotické varhanní skříně a kromě prospektových píšťal je dochován v původním stavu. Varhanář se zde použil systém tzv. kombinačních rejstříků, který využívá jednu prodlouženou píšťalovou řadu pro dva rejstříky. Proto zde najdeme tři rejstříkové dvojice a pouze Mixtura je samostatná. O varhanáři Ladislavu Wášovi se dosud nepodařilo zjistit podrobnější informace a zdá se, že v Bohuslavicích se dochoval zcela ojedinělý nástroj tohoto varhanáře.

V roce 1923 nástroj opravil Antonín Melzer z Kutné Hory, který dodal i zinkové prospektové píšťaly. Další zápis o opravě pochází z roku 1967. V posledních desetiletích však kostel postupně chátral a ve varhanách hnízdilo ptactvo. V roce 2012 byl kostel opraven a na řadu přišla i oprava varhan. Práce se ujal varhanář Bohumil Žloutek ze Zásady, který nástroj ukázkově restauroval a dodal mimo jiné cínové prospektové píšťaly. Přesto, že má nástroj poměrně malý počet píšťal, je jeho zvuková stránka poměrně zajímavá, k čemuž přispívá i znamenitá akustika kostela.

Dotace Královéhradecký kraj
122 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
380 000 Kč

Manuál (C – f3, 54)
Principal 8 ́
Bourdon 8 ́
Gamba 8 ́
Octava 4 ́
Flauta 4 ́
Aeoline 4 ́
Mixtur 2 2/3 ́

Pedál (C – c1, 25)
Subbas 16 ́
Octavbas 8 ́
Cello 8 ́

kolektivy: Piano, Mezzoforte, Forte

Jan Křtitel Kuchař – Fantazie e moll

© 2020 – 2023 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena