Rokytnice v Orlických horách

Kostel Všech svatých

Jednomanuálový mechanický nástroj postavil rokytnický varhanář Jiří Španěl v roce 1783. Nástroj je vestavěn do výtvarně zajímavé varhanní skříně, opatřené mramorováním a bohatě vyřezávanými a zlacenými řezbami. Hrací stůl s původními klaviaturami, manubrii a vyřezávanou lavicí stojí volně před prospektem varhan, vzduchová soustava je umístěna u boční zdi kůru. Nástroj v minulosti opravoval Jiří Španěl mladší (1859) a Augustin Španěl (1872).
Nástroj byl již v 80. letech 20. století nefunkční a částečně rozkradený. Po roce 1990 byl rozebrán v souvislosti se stavebními úpravami interiéru kostela. V roce 2006 byly zbylé cínové píšťaly včetně prospektových vandalsky zničeny při vloupání do kostela a z kovového píšťalového fondu se tak dochovaly jen fragmenty.
Přesto, že se dochovalo pouze torzo píšťalového fondu, lze považovat nástroj za velmi významný. Jedná se totiž zřejmě o nejstarší dochovaný opus varhanáře Jiřího Španěla, zakladatele varhanářské tradice v Rokytnici v Orlických horách.
Proto byla z iniciativy rokytnického starosty Petra Hudouska v roce 2010 zahájena 1. etapa zprovoznění nástroje a obnovený nástroj zazněl poprvé v roce 2016. Práci provedl Jan Karel ze Sázavy za 531 000 Kč.

Dotace Královéhradecký kraj
320 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
531 000 Kč

Manuál (C – c3, 45)

Portunal 8´
Copula 8´
Copula 4´
Principal 4´
Flöte dolce 4´
Octav 2´
Rauschquint

Pedál (C – a, 18)

Subbas 16´
Octavbas 8´

J. S. Bach – Preludium a fuga F Dur

© 2020 – 2022 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena