Rychnov nad Kněžnou

Zámecký kostel Nejsvětější Trojice

Dvoumanuálové mechanické varhany postavil v roce 1843 varhanář Jiří Španěl mladší z Rokytnice v Orlických horách. Jak dokládá i kronika varhanářské rodiny Guthů, byly tyto varhany již v době svého vzniku hodnoceny jako mimořádné dílo. Dodnes je tento nástroj považován za jeden z největších mechanických dvoumanuálových nástrojů v Čechách.

O výjimečnosti nástroje svědčí kromě níže uvedené dispozice i některé konstrukční zajímavosti a také skutečnost, že téměř celý nástroj je zhotoven z dubového dřeva. Pozoruhodná je například automatická regulace traktury manuálu, šestnáctistopý Principál v prospektu nebo dvojice jazykových rejstříků v pedálu. Pozornost zasluhuje také vzduchová soustava se šesti klínovými měchy, umístěnými v kalkovně vzdálené 12 metrů od varhan. Důmyslné rozmístění celkem 11 zásuvkových vzdušnic dokazuje, že varhanář znal zásady dokonalého vyznění všech píšťal i optimálního rozvodu složité traktury. Přesto se při zapnutí všech rejstříků a spojek varhaníkovi po delší hře vybavuje gotické „organum pulsare“.

Nástroj byl v minulosti několikrát dispozičně upravován a v roce 1919 mu hrozil dokonce zánik, když místní varhanář V. Poláček navrhoval přestavbu na pneumatický systém ovládání. K tomu naštěstí nedošlo a tento unikátní nástroj se tak dochoval dodnes. V roce 1994 provedla krnovská firma Rieger-Kloss větší opravu, při které byla mimo jiné vrácena dispozice do předpokládaného původního stavu. Dosud poslední větší opravu provedla firma Poukar-Eliáš v roce 2009. Přesto, že je nástroj plně funkční, zasloužil by si celkovou repasi, obnovení funkce původní vzduchové soustavy a přiblížení k původnímu zvukovému charakteru. Usiluje o to zdejší varhaník JUDr. Jiří Fuks, který se o nástroj již řadu let vzorně stará.

Dotace Královéhradecký kraj
160 000 Kč

Celkový rozpočet opravy varhan
224 000 Kč

I. man (C – f3, 54)
Principal disc. 16´
Bourdunflaut 16´
Principal 8´
Dolcflaut 8´
Bourdunflaut 8´
Rohrflaut 8´
Quintaton 8´
Gamba 8´
Octav 4´
Dolcflaut 4´
Nachthorn 4´
Gemshorn 4´
Quint 3´
Octav 2´
Mixtur 6x 2´
Cimbel 4x 1 1/2´

II. man (C – f3, 54)
Principal 8´
Copel 8´
Salicet 8´
Octav 4´
Waldflaut 4´
Copel 4´
Fugara 4´
Octav 2´
Rauschquint 2x
Mixtur 4x 1´

Pedál (C – c1, 25)
Principalbass 16´
Subbass 16´
Violonbass 16´
Bourdunbass 16´
Principalbass 8´
Cellobass 8´
Quintbass 6´
Octavbas 4´
Cornettbass 3x 3´
Trompetbass 16´
Trompetbass 8´

Manualcoppel, Pedalcoppel

Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga B dur

© 2020 – 2023 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena