Smiřice

Zámecká kaple Zjevení Páně

Původní nástroj postavil králický varhanář Kašpar Welzel v roce 1763. V roce 1907 byl nástroj přestavěn (do původní varhanní skříně byl vestavěn nový osmirejstříkový nástroj nevalné technické i zvukové kvality). Nástroj se po roce 1950 přestal používat, neboť z kaple se stal sklad obilí a sena.
V roce 2008 se díky státní dotaci (2 300 000 Kč), vydatné podpoře Městského úřadu (459 000 Kč), dotaci Královéhradeckého kraje (150 000 Kč) a veřejné sbírce (91 000 Kč) podařilo zahájit rekonstrukci varhan a v roce 2009 byla rekonstrukce zdárně dokončena. Práce se ujala krnovská firma Kánský – Brachtl.
Funkční část varhan ve Smiřicích byla rekonstruována podle dochovaných stop na původní varhanní skříni a na základě archivních dokumentů. Dochovaný skelet varhanní skříně byl velmi pečlivě restaurován do předpokládaného původního stavu včetně povrchové úpravy a doplnění řezeb. Nástroj vychází po konstrukční i zvukové stránce z dochovaných vzorů králické varhanářské dílny. Má vestavěný hrací stůl,
dva manuály, pedál, 12 rejstříků a přes 700 píšťal. I když je nástroj poměrně malý, skýtá bohaté možnosti jak pro sólovou hru, tak pro doprovod jiných nástrojů nebo zpěvu. Jednotlivé rejstříky jsou stylově naintonovány a celkové pléno obdivuhodně naplní akusticky velmi zajímavý prostor kaple. Lze bez nadsázky konstatovat, že varhanářská firma Kánský – Brachtl postavila po všech stránkách mistrovský nástroj.

Dotace Královéhradecký kraj
150 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
 3 000 000 Kč

HW (C, D – d3, 50 tónů)

Flautna 8´
Quintadena 8´
Principal 4´
Superoctava 2´
Mixtura 3x

Pozitiv (C, D – d3, 50 tónů)

Copula major 8´
Salicional 8´
Copula minor 4´
Principal 2
Rauschquinta 2x´

 

Pedál (C, D – d1, 26 tónů)

Subbas 16´
Octavbas 8´

I/P, II/I, tremulant

John Stanley – Trumpet voluntary

© 2020 – 2021 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena