Staré Buky

Kostel sv. Anny

Dvoumanuálový pneumatický kuželkový nástroj postavil významný rakouský varhanář Mathäus Mauracher pravděpodobně v roce 1915. Písemná zpráva popisuje nástroj takto: „Tento stroj je jedním z posledních děl slavného dómského stavitele varhan M. Maurachera. Zejména nedostižné bylo jeho umění intonace jednotlivých hlasů i v plénu. Nástupce v kvalitě však pan Mauracher bohužel neměl. Stroj je stavěn jako domácí varhany“. Jelikož byl nástroj původně koncipován jako domácí, je zde použit tzv. systém unit, kde se jedna píšťalová řada využívá v různých stopových délkách nebo ji lze ovládat z obou manuálů.

Nástroj se po 2. světové válce přestal používat a začal chátrat. Kolem roku 2000 byla většina píšťal rozkradena a nástroj byl částečně devastovaný. Obnovy varhan se v roce 2015 ujal varhanář Jiří Červenka z Jakubovic, který práci dokončil v roce 2018. I přes malý počet fyzických rejstříků dokáže nástroj díky oktávovým spojkám uspokojivě naplnit prostor kostela. Velký dík patří tehdejšímu starostovi obce, panu Jiřímu Bischofovi, který záchranu varhan inicioval a finančně zabezpečil.

Dotace Královéhradecký kraj
147 000 Kč

Celkový rozpočet opravy varhan
362 000 Kč

I. man (C – g3, 56)
Prinzipal 8´
Gedackt 8´
Gamba 8´
Dolce 8´
Octave 4´
Piccolo 2´

II. man (C – g3, 56)
Gedackt 8´
Aeoline 8´
Vox coelest. 8´
Traversflöte 4´
Violine 4´

Pedál (C – d1, 27)
Bourdon 16´
Bassflöte 8´

II/I 16´, 8´, 4´, I/I 4´, II/II 4´, I/P, II/P, P/P 4´
VK, kolektivy, Streicher chor, Tutti,
cresc., jalousie

Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra „Herzlich thut mich verlangen“

© 2020 – 2023 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena