Stračov

Kostel sv. Jakuba

Dvoumanuálový mechanický nástroj postavil Josef Ignác Welzel v roce 1850 za 935 zlatých.

Nástroj byl původně rozdělen do dvou varhanních skříní a pozitiv stál pravděpodobně v zábradlí kůru. Po přestavbě kostela v roce 1905 byl pozitiv přemístěn do postamentu hlavní skříně.

Tuto přestavbu varhan dokončil v roce 1907 Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou. V rámci této akce změnil Kobrle (jak bylo jeho zvykem) i dispozici, kde místo alikvotních řad dodal Principal 8’ a Salicional 8’. Od Kobrleho pochází i plovákový měch, umístěny v rohu kůru. Po roce 1918 došlo k dalšímu ochuzení nástroje, kdy v rámci rekvizice byly původní cínové prospektové píšťaly nahrazeny zinkovými.

V roce 2012 bylo zahájeno restaurování s cílem vrátit nástroj do původní rejstříkové dispozice z roku 1850 a zahubit dřevokazný hmyz. Restaurování dokončil varhanář Peter Nožina z Prahy v roce 2015. Nástroj je spolehlivý a v akusticky zajímavém prostoru zní velmi dobře.

Dotace Královéhradecký kraj
150 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
343 000 Kč

I. manuál (C – d3, 51)
Flauta major 8 ́
Salicional 8 ́
Principal 4 ́
Flauta minor 4 ́
Quint 3 ́
Octaw 2 ́
Mixtur 4x

II. manuál (C – d3, 51)
Flauta major 8 ́
Principal 4 ́
Flauta minor 4 ́
Octaw 4 ́

Pedál (C – a, 18)
Subbas 16 ́
Violonbas 8 ́
Octavbas 4 ́

spojka manuálová

Gordon Young – Arioso

Gordon Young – Prelude in classic style

© 2020 – 2024 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena