Vrchlabí

Klášterní kostel sv. Augustina

Autorství barokního pozitivu není dosud písemně doloženo. Vzhledem k lokalitě, kde byl nástroj nalezen, a období, ze kterého pochází (kolem roku 1700), lze však téměř s jistotou usuzovat, že by se mohlo jednat o práci vrchlabské varhanářské dílny Tauchmannů. Podle výsledku bádání varhaníka Radka Hanuše je pravděpodobné, že se jedná o nástroj, který stál původně v kostele sv. Augustina – na oratoři nad hlavním oltářem.

Nástroj nalezl v roce 1986 varhanář Rudolf Valenta na faře v Chotěvicích, a jelikož mu hrozila devastace, zapůjčil si jej, na vlastní náklady jej zprovoznil a příležitostně používal. V roce 2016 byl nástroj převezen do Vrchlabí, a jelikož se nepodařilo zjistit původního vlastníka, byl jako předmět nalezený převeden do majetku Města Vrchlabí. V roce 2017 pozitiv restauroval Bohumil Žloutek a syn ze Zásady, který kromě celkové repase a konzervace dodal i alternativní čerpání vzduchu pomocí ventilátoru. Třírejstříkový pozitiv je v současné době umístěn v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí, kde slouží jako vzácný doklad řemeslné zručnosti tehdejších varhanářů a je využíván i ke koncertním účelům.

Dotace Královéhradecký kraj
100 000 Kč

Celkový rozpočet opravy varhan
190 000 Kč

C – c3, 45, krátká oktáva
Copula major 8´
Copula minor 4´
Principal 2´

Domenico Zipoli: Toccata al post Communio

© 2020 – 2023 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena