Častolovice

Kostel sv. Víta

O postavení varhan se dochoval podrobný zápis ve farní kronice: „Do roku 1794 zde varhany nebyly, pouze pozitiv, vypůjčený z Lična. I stalo se, že byly přistavěny dva nové pilíře pod kůr a nechaly se dělat varhany k Jiříkovi Španělovi, jenž jeden a půl roku na nich pracoval a v roce 1795 dne 15. prosince skutečně postaveny a 500 zlatých jemu vyplaceny byly. A řečený varhanář po celých 6 neděl, co je stavěl a štemoval, se svým tovaryšem celou stravu dostával.“

Nástroj je vestavěn do jedné bohatě členěné varhanní skříně. Neobvyklý je rozsah manuálů (C – f3) s krátkou spodní oktávou. Do té doby se podobný tónový rozsah objevuje jen zcela výjimečně. V roce 1827 nástroj opravil Josef Jiruška z Hradce Králové a v roce 1845 Amand Hanisch z Rychnova nad Kněžnou, který provedl změny na hracím stole i v dispozici. V roce 1914 byl nástroj opět opraven a opatřen novým nátěrem. Nástroj restauroval v letech 2008 až 2011 Rudolf Valenta ze Zbraslavi za částku cca 2 000 000 Kč. Byla obnovena původní podoba hracího stolu a navrácena původní rejstříková dispozice. 

Dotace Královéhradecký kraj
730 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
1 881 340 Kč

I. manuál (C – f3, 50)

Principal  8´
Quintadena 8´
Oktáva 4´
Kvinta 3´ 
Oktáva 2´
Rauschquinta
Mixtura          

II. manuál (C – f3, 50)

Kryt 8´
Salicional 8´
Flétna 4´
Salicet 4´          

Pedál (C – a, 18)

Subbas 16´
Principalbas 8´
Octavbas 4´

manuálová spojka     

J. S. Bach – Preludium a fuga a moll

J. S. Bach – Arioso

© 2020 – 2021 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena