Dobruška

Husův Sbor

Dvoumanuálový kuželkový pneumatický nástroj postavila německá firma Schuster a syn v roce 1904. Po 2. světové válce byly varhany převezeny ze zničeného evangelického kostela v Rudníku do Dobrušky. Secesní varhanní skříň zabírá většinu prostoru na kůru a je patrné, že varhany byly původně určeny pro větší a vyšší kůr. Firemní štítek varhanáře Josefa Klosse, umístěný na hracím stole, svědčí o větší opravě, kterou zde tento varhanář v roce 1939 prováděl.

Nástroj byl mnoho desetiletí v havarijním stavu a v roce 2014 inicioval jejich obnovu spolek Provarhany, který pomohl sehnat potřebné finanční prostředky a celou akci organizačně zajistil. Práce se ujal varhanář Robert Ponča z Krnova a již koncem roku 2015 byl nástroj prezentován veřejnosti. Náklady na tuto akci se vyšplhaly na částku 700 000 Kč. Na opravu přispěla i Nadace ČEZ částkou 125 000 Kč a kromě příspěvku Královéhradeckého kraje se na akci finančně podíleli i soukromí dárci.

Nástroj vyniká zejména intonační ušlechtilostí jednotlivých rejstříků širokou škálou různých barevných kombinací.

Dotace Královéhradecký kraj
144 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
700 000 Kč

I. manuál (C – f3, 54)
Bordun 16 ́
Principal 8 ́
Gamba 8 ́
Hohlflöte 8 ́
Dolce 8 ́
Oktave 4 ́
Gemshorn 4 ́
Oktave 2 ́
Mixtur 3x

II. manuál (C – f3, 54)
Geigend Principal 8 ́
Schwebend Aeoline 8 ́
Salicional 8 ́
Gedackt 8 ́
Flute amabile 4 ́
Fugara 4 ́

Pedál (C – d1, 27)
Principalbass 16 ́
Subbas 16 ́
Oktavbass 8 ́

Spojky:
I-P 8 ́, II-P 8 ́, II-I 8 ́, II-I 4 ́, II-I 16 ́, II 4 ́, I 4 ́

Pevné kombinace: p, mf, f, tutti, Handregister ab,

Volná kombinace, crescendový válec, žaluzie II. manuál, tremolo

Ferenc Liszt – Consolation Des dur

© 2020 – 2023 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena