Olešnice v Orlických horách

Kostel sv. Máří Magdalény

Jednomanuálový mechanický nástroj postavil v roce 1869 Franz Rieger z Krnova za 700 zlatých. Nástroj je postaven do klasicistní varhanní skříně s hracím stolem, vestavěným v boku postamentu. Jednoduchým, ale velmi praktickým způsobem je vyřešeno rejstříkování, které je umístěno bez převodů přímo nad notovým pultem. Pedál je koncipován ještě v duchu barokních tradic. Má krátkou oktávu a tóny v malé oktávě repetují. Díky vestavěnému hracímu stolu je chod tónové traktury lehký a pro hráče velmi příjemný. Po zvukové stránce je nástroj velmi zdařilý a používá se nejen při liturgii, ale i ke koncertním účelům.
Nástroj se dochoval prakticky v původním stavu dodnes a o jeho kvalitě svědčí i skutečnost, že byl v minulosti minimálně opravován. Z písemných pramenů se dozvídáme, že drobnější oprava proběhla v roce 1922 (Václav Poláček)
a v roce 1955 (František Čálek).
Varhany v Olešnici v Orlických horách jsou jediné varhany od Franze Riegera, které se v královéhradecké diecézi dochovaly, a údajně jsou to i jedny z mála dochovaných opusů tohoto zakladatele kdysi světoznámé firmy Rieger.
V roce 2019 zde proběhla celková oprava, kterou provedl varhanář Ivan Červenka z Jakubovic za 270 000 Kč. Byl zhotoven nový měch, nepůvodní zinkový prospekt byl nahrazen kvalitními cínovými píšťalami a celý nástroj byl opraven, konzervován, naintonován a naladěn. Nástroj byl v roce 2020 opatřen zlacenými řezbami, které zde dosud chyběly. Pneumatický výpustkový nástroj postavil Emanuel Štěpán Petr v roce 1903 (op. 155). Tento pozoruhodný romantický nástroj je umístěn v mohutné varhanní skříni a je vzácně dochován v původní dispozici i mistrovské intonaci.

Nástroj byl během 20. století mnohokrát opravován (1931 V. Poláček, 1947 Kutná Hora, 1979 J. Hubený z Protivína, 1993 R. Stehlík z Rohatce), ale nikomu se nepodařilo prodloužit životnost konstrukčně ne příliš vydařených výpustkových vzdušnic a složitého spojkového aparátu v hracím stole. Proto byla v restaurátorském záměru zvolena varianta přestavby na elektrickou trakturu. Práce se ujal Ivo Roháč z Olomouce již v roce 2005 a s přestávkami trvala přestavba až do roku 2018.

Dotace Královéhradecký kraj
75 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
270 000 Kč

Manuál (C – c3, 49)
Geigenprincipal 8´
Bourdon 8´
Principal 4´
Flöte 4´
Supperoctav 2´
Mixtura 1 1/2´

Pedál (C – a, 12/18)
Principalbas 8´

pedálová spojka

František Xaver Brixi (1732 – 1771): Pastorela C dur

František Xaver Brixi (1732 – 1771): Fuga a moll

© 2020 – 2024 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena