Přepychy

Kostel kostel sv. Prokopa

Dvoumanuálový mechanický nástroj postavil Amand Hanisch v roce 1874. Varhany A. Hanische navazují konstrukčně na tradiční zásuvkový systém, ale dispozičně se již hlásí k romantickému slohu. Při sestavování dispozic si Hanisch často liboval ve smykavých kónických řadách, jako je Gemshorn 8´, Viola di Gamba 8´ nebo Violetta 4´. Tyto rejstříky uměl také mistrně naintonovat. Zvláštní charakter pléna jeho nástrojů je způsoben zejména čtyřřadou terciovou mixturou, která repetuje „divoce“ na c, c1 a c2, a tím vytváří nezvykle tajemný charakter pléna.
Nástroj v Přepychách se kromě již zmíněné zvukové podoby vyznačuje také vzácně dochovanou soustavou tří klínových měchů, umístěných na půdě kostela a ovládaných pomocí táhel z kůru kostela. Netradiční je i konstrukční řešení pedálové spojky s vlastní ventilovou komorou, ovládanou záklopkou na vzduchovodu.
V minulosti byl nástroj často opravován i dispozičně měněn: 1920 – Václav Poláček z Rychnova nad Kněžnou (oprava a nový prospekt), 1933 – Karel Ryglewič z Hradce Králové (nový ventilátor a plovákový měch), 1944 – V. Poláček (přeladění), 1954 – Organa Kutná Hora (oprava a konzervace), 1971 – Jaroslav Hubený z Protivína (oprava), 1982 – Bohumil Žloutek ze Zásady (nová Flétna 8‘), 1997 – Jan Karel ze Sázavy (oprava).
V roce 2017 dokončil kompletní restaurování nástroje Ivan Bok z Krnova za 1 216 000 Kč. Povrchovou úpravu varhanních skříní zhotovil Miroslav Zvonař za 200 000 Kč. Nástroj se často používá i ke koncertním účelům a přispívá tak k obohacení kulturního života obce i širokého okolí. Velký dík patří paní starostce Zdeňce Seidelové, která obnovu varhan finančně zabezpečila.
Díky její neúnavné aktivitě se podařilo shromáždit nemalé finanční prostředky z krajského grantu, z obecního rozpočtu, z farnosti, od sponzorů, adoptováním píšťal nebo benefičními koncerty.

Dotace Královéhradecký kraj
390 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
1 416 806 Kč

Hlavní stroj (C – f3, 54)

Principal 8´
Bourdonflauta 8´
Salicional 8´
Octav 4´
Violetta 4´
Superoctav 2´
Progressio 4x

Pozitiv (C – f3, 54)

Flétna maj. 8´
Viola di Gamba 8´
Principal 4´
Flétna min. 4´

Pedál (C – h, 24)

Subbas 16´
Octavbas 8´
Superoctavbas 4´

spojka pedálová, spojka manuálová

Jan Křtitel Kuchař (1751 – 1828): Fantazie g moll (zkrácená verze)

© 2020 – 2021 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena