Žireč - varhany / zvonkohra

Kostel sv. Anny

Varhany

Dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj postavil Johann Antonín Barth v roce 1829 z Dolní Olešnice do starších varhanních skříní.

V roce 1906 nástroj dispozičně upravil Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou. Odstranil všechny smíšené alikvotní řady a provedl úpravy na hracím stole. Nástroj postupem času chátral a počátkem 21. století byl již v havarijním stavu. V roce 2010 zahájil restaurátorské práce varhanář Dalibor Michek s rozpočtem téměř 5 000 000 Kč. Povrchovou úpravu obnovila restaurátorka Hana Vítová za 1 066 020 Kč. Restaurování nástroje bylo ukončeno v roce 2020. Ukázkově restaurovaný nástroj se tak stal jedním z mála dosud funkčních opusů varhanáře J. A. Bartha.

Dotace Královéhradecký kraj
3 008 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
7 033 770 Kč

I. manuál (C – f3, 54)

Majorbas 16´
Principal 8´
Bordunflaut 8´
Octava 4´
Dulciana 4´
Quint 3´
Superoctava 2´
Rauschquint
Mixtura
Cembalo

II. manuál (C – f3, 54)

Copl Major 8´
Prinzipal  4´
Copl Minor 4´ 
Octava 2´   

Pedál (C – a, 18)

Subbas 16´
Portuna8´
Quinta 6´
Octav 4´

manuálová spojka

J. K. Kuchař – Fantazie d moll

Zvonkohra

Zvonkohru postavil německý varhanář Johan Michael Roeder v roce 1732. Původně byla v majetku hraběte F. A. Sporcka v Kuksu a hrabě ji údajně záhy daroval žirečským jezuitům na usmířenou. V té době totiž vedl Sporck s jezuity soudní spor o stavbu Křížové cesty ze Žirče a Kalvárie poblíž hranic Nového lesa, kterou se jezuité zavázali postavit, ale se stavbou otáleli. Zvonkohra v Žirči je zajímavá v tom, že se zde snoubí princip malé zvonkohry, kde manuálová část je ovládána klasickou klaviaturou, a velké zvonohry, která se zde ovládá pomocí pedálnice. Je to tedy nástroj bicí, ale hraje se na něj prakticky jako na varhany. Nástroj je vysoký téměř 3 metry a v manuálové části má celkem 48 kovových plotének a v pedálové 24 zvonků. K jakým účelům se zvonkohra používala však nevíme. Zřejmě se uplatnila při divadelních a operních představení nebo sloužila jen tak pro zábavu.

Nástroj v Žirči byl restaurován v roce 2008 v ateliéru Českého muzea hudby v Praze. Mechanickou část restauroval Miroslav Kosťun, povrchovou úpravu obnovil Marek Scheib a chybějící zvonky (celkem 11 ks) zhotovil zvonař Rudolf Manoušek.

Žirečská zvonkohra je světovým unikátem a dosud není známo, že by se podobný nástroj někde dochoval.

J. Haydn  – Flotenuhr No. 3

J. Haydn  – Flotenuhr No. 4

J. Haydn  – Flotenuhr No. 10

J. Haydn  – Flotenuhr No. 11

J. Haydn  – Flotenuhr No. 12

© 2020 – 2021 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena