Broumov

Kostel sv. Petra a Pavla

Ze záznamu v inventáři vyplývá, že v roce 1766 byly zhotoveny nové varhany – dvoudílné se 16 rejstříky a 3 měchy. Stavitel není dosud znám, ale podle tvarosloví varhanní skříně lze usuzovat, že se jedná o králickou dílnu Welzelů. Nástroj prodělal v minulosti řadu nešťastných zásahů (1854 a 1863 J. F. Fischer ze Slezska, 1914 přestavba Paul Noske, 1948 J. Melzer, 1979 J. Hubený). Stará zásuvková vzdušnice se dochovala pouze v pozitivu, ostatní byly nahrazeny kuželkovými. Od roku 1994 začal nástroj rekonstruovat německý varhanář Gerhard Schmidt, ale z důvodu vysokého věku varhanáře práce skončila pouze opravou pozitivu. V letech 2014 – 2017 na záměr G. Schmidta navázal varhanář Ivan Červenka z Jakubovic. Dodal nové zásuvkové vzdušnice do hlavního stroje a pedálu, repasoval hrací stůl a upravil dispozici. Náklady činily 1 350 000 Kč.

Dotace Královéhradecký kraj
497 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
1 350 000 Kč

I. manuál (C – c3, 49)

Principal 8´
Flöte 8´   
Gamba 8´      
Octav 4´   
Rohrflöte 4´  
Quint 3´
Superoctav 2´
Cornett 3x
Mixtur 4-5x   

II. manuál (C – c3, 49)

Copula Maior 8´
Salicional 8´
Principal 4´
Copula Minor 4´    
Octav 2´  
Sedecima 1´          

Pedál (C – c1, 25)

Subbas 16´
Violon 16´
Octavbas 8´
Cello 8´
Principalbas 4´
Posaun 16´

Manual Coppel, Pedal Coppel, Tremolo

J. S. Bach – Fantazie g moll

© 2020 – 2024 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena