Martínkovice

Kostel sv. Jiří a Martina

Jednomanuálový mechanický nástroj postavil Franz Süssmuth v letech 1769 – 1771 za 330 zlatých. Nástroj prošel několika úpravami a dispozičními změnami. V roce 1845 přestavěl Franz Žďárský hrací stůl tak, aby varhaník seděl čelem k oltáři. Při této přestavbě došlo i ke změně několika rejstříků.
Další velkou opravu provedl v roce 1881 Franz Finger z Kunčiny Vsi. Poslední větší oprava proběhla v roce 1921, kterou provedl místní varhaník Ferdinand Hausdorf. Po odchodu sudetských Němců zde utichl život, nástroj postupně chátral a nedalo se na něj hrát.
Obnovu varhan v Martínkovicích realizovali varhanáři Joef Poukar z České Třebové a Jan Eliáš z Křinic v letech 2000 až 2010 za velké finanční podpory ze strany Krajského úřadu, který postupně přispěl částkou ve výši kolem 1 milionu korun. Část zbývajících finančních nákladů nesla obec Martínkovice (234 900 Kč) s řadou soukromých dárců včetně varhaníka a iniciátora celé akce Ing. Vladimíra Hrubého.
Varhany v Martínkovicích jsou dispozičně velmi zajímavé a neobvykle bohaté zejména na základní doprovodné rejstříky. Jsou zde celkem tři osmistopé a čtyři čtyřstopé řady, což je u jednomanuálových barokních varhan poměrně nezvyklé. Najdeme zde i jemné smykavé rejstříky – Salicional a Gemshorn, nebo rejstřík Nassata, což je jemná kvintová řada, která dodává nástroji zajímavý zvukový rozměr.

Dotace Královéhradecký kraj
1 020 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
1 554 200 Kč

Manuál (C – c3, 49)

Copula major 8´
Quintadena 8´
Salicional 8´
Flöte 4´
Copula minor 4´
Principal 4´
Gemshorn 4‘
Nassata 3´
Octava 2´
Rauschquinta 2x
Mixtura 3x (pův.4x)

Pedál (C – a, 18)

Subbas 16´
Octavbas 8´
Superoctava 4´

Jan Zach – Preludium a fuga c moll

© 2020 – 2021 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena