Probluz

Kostel Všech svatých

O staviteli nástroje se dosud nenalezly žádné písemné zprávy. Pouze na víku vzdušnice je vyryt letopočet 1686 a v katastru varhan se uvádí, že nástroj byl postaven po dostavbě kostela v roce 1692. Původně se jednalo o 5 rejstříkový pozitiv bez pedálu.

V roce 1881 nástroj radikálně přestavěl Jan Severa z Nového Bydžova. Dodal nový hrací stůl, který přemístil do zábradlí kůru, vyměnil téměř kompletní píšťalový fond, přistavěl pedálový stroj se dvěma rejstříky a přestavěl celou prospektovou část. Z původního nástroje se zachovala pouze manuálová vzdušnice, část dřevěného píšťalového materiálu a fragmenty zlacených řezeb. 

Přestavba však neměla dlouhého trvání, o čemž svědčí zápis z katastru varhan z roku 1917, kde se uvádí, že: „celý stroj ve velmi chatrném stavu se nalézá“. V roce 1928 nástroj opravil Karel Ryglevič z Hradce Králové a dispozici „vylepšil“ o dodatek s rejstříkem Aeolina 8´. Po té měl nástroj tuto dispozici:

Principal 8´, Bourdun 8´, Aeolina 8´, Octava, 4´, Flétna 4´, Subbas 16´, Octavbas 8´

Nástroj byl několik posledních desetiletí v havarijním stavu a dřevěné součásti silně napadeny červotočem. Navíc hrozilo celkové zborcení nepůvodní (a velmi nevkusné) prospektové nástavby. Jelikož další dílčí oprava by mnoho nevyřešila, bylo zapotřebí zvolit řešení, které by bylo z hlediska uživatelského i historického smysluplné. Proto byla po konzultaci s varhanářem Vítem Mišoněm z Mladých Buků zvolena varianta tzv. restaurátorské rekonstrukce, jejíž účelem byl alespoň částečný návrat do původní konstrukční i zvukové koncepce nástroje. Práce probíhala po jednotlivých etapách v letech  2011 až 2017 a výsledkem je zvukově i výtvarně zajímavý nástroj.

V rámci rekonstrukce byly odstraněny všechny nepůvodní doplňky a byl obnoven vestavěný hrací stůl včetně traktury. Podle dochovaných stop na vzdušnici byla rekonstruována pravděpodobně původní podoba dispozice a prospektové části varhanní skříně. Nepůvodní vzduchová soustava byla nahrazena novým klínovým měchem, k němuž byl připojen nový ventilátor. K celkově zdařilému zvukovému obrazu nástroje přispívá i netemperované ladění Werckmeister III. Z novodobých úprav byl ponechán pouze pedálový stroj, který poskytuje nástroji potřebný fundament. 

Dotace Královéhradecký kraj
430 000 Kč
Celkový rozpočet opravy varhan
760 000 Kč

Manuál (C – c3, 45)

Copl major 8´
Copl minor 4´
Principal 2´
Quint 1 1/3´
Sedecim 1´

Pedál (C – a, 18)

Subbas 16´
Octavbas 8´

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Preludium g moll 

Michelangelo Rossi (1602 – 1656): Toccata XIV C dur

© 2020 – 2023 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena