Stará Voda

Kostel sv. Václava

Jednomanuálový mechanický zásuvkový nástroj postavil Ignác Welzel v roce 1843. Dokládá to i nápis na jedné basové píšťale: „1843 byly tyto varhany od pana Welzla a jeho syna Ignáce oba rodilé z Krulichu šťastně dostavěné. Budiž jméno Páně pochváleno až na věky věkův Amen“.

Nástroj je vestavěn do jedné klasicistní varhanní skříně. Původní zvuková podoba byla v minulosti bohužel upravena a místo třířadé Mixtury zde stojí Viola 8´. Rovněž původní cínové prospektové píšťaly byly po roce 1918 nahrazeny zinkovými. Po konstrukční stránce je však nástroj dochován téměř v původním stavu včetně vestavěného hracího stolu a vzduchové soustavy. Dochovala se i klaviatura s inverzními potahy, vyřezávaná pedálnice a varhanní lavice. Nástroj v minulosti opravoval Jan Viktora z Prahy (1862) a Jan Severa z Nového Bydžova (1923). V posledních desetiletích byl nástroj v havarijním stavu a prakticky se nepoužíval.

V letech 2021 a 2022 zde proběhla oprava a konzervace nástroje, při které byla vzduchová soustava doplněna ventilátorem. Práci provedl Ivan Červenka se syny Jiřím a Pavlem, kteří mimo jiné doplnili chybějící dřevěné Copuly.

Dotace Královéhradecký kraj
167 000 Kč

Celkový rozpočet opravy varhan
350 000 Kč

Manuál (C – c3, 49)
Copula major 8´
Viola 8´
Principal 4´
Flauta minor 4´
Octav 2´
Quint

Pedál (C – a, 18/12)
Subbas 16´
Violonbas 8´

J. I. Linek - Preambulum C dur

© 2020 – 2024 vzkrisenevarhany.cz – Všechna práva vyhrazena